శుక్రవారం రాత్రి సమావేశాలు

శుక్రవారం రాత్రి సమావేశాలు శుక్రవారం 7:30 PM

ఈ పరిచర్య 1992లో ప్రారంభమైంది మరియు దేవుని దయతో క్రమంగా అభివృద్ధి చెందింది. అంతర్దృష్టి మరియు పరిపూర్ణతతో ఆయన వాక్యాన్ని బోధించడం ద్వారా క్రీస్తు శరీరాన్ని నిర్మించడానికి మా బహుమతులను ఉపయోగించేందుకు మేము అంకితభావంతో ఉన్నాము. డయాన్ యొక్క బైబిల్ బోధనలను అధ్యయనం చేసే వారి నుండి చాలా తరచుగా సాక్ష్యం “జీవితాన్ని మార్చడం”. మేము ప్రతి వారం ట్రినిటీ క్రిస్టియన్ సెంటర్ (పాస్టర్ జోయెల్ ఆలివర్) వద్ద కలుస్తాము. ట్రినిటీ మొదటి నుండి మా ఇంటి చర్చి. మా శుక్రవారం రాత్రి సమావేశాలు మెర్సీస్ చైల్డ్ నుండి ప్రశంసలు మరియు ఆరాధనలతో ఆశీర్వదించబడ్డాయి. వారు కీర్తనకర్త యొక్క అభిషేకమును తీసుకువెళతారు. మెర్సీ చైల్డ్ 1994 నుండి మాతో ఉన్నారు మరియు వివిధ చర్చిలు, సంస్థలు మరియు పాఠశాలల్లో మంత్రులు. మా సమావేశాలు డయాన్ పాఠాల నుండి వ్రాసిన మరియు రూపొందించబడిన ఆరాధన పాటలతో ప్రారంభమవుతాయి. స్తోత్రం మరియు ఆరాధనను అనుసరించి డయాన్ వివరణాత్మక బోధనను అందిస్తుంది. ఈ బోధనలు Facebook, Youtubeలో కూడా పోస్ట్ చేయబడ్డాయి మరియు మా వెబ్ పేజీలో ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

దేవుని పిల్లలు రూపాంతరం చెంది, బైబిల్ గురించి లోతైన అవగాహన కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం నిజంగా ఆశీర్వదిస్తాము. మీరు ఆశీర్వదిస్తారని మేము ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాము మరియు త్వరలో మిమ్మల్ని చూడాలని ఆశిస్తున్నాము!

ట్రినిటీ 4720 జామిసన్ ఏవ్ సెయింట్ లూయిస్, MO 63109 మేము ట్రినిటీ క్రిస్టియన్ సెంటర్‌లో శుక్రవారం 7:30 PM వద్ద కలుస్తాము
ఆదేశాలు ట్రినిటీ క్రిస్టియన్ సెంటర్