ఉర్దూ

క్రీస్తు పాకిస్తాన్ URDU లో సంపద కోసం కవర్
776
క్రీస్తు పాకిస్తాన్ URDU లో ధనవంతులు

క్రీస్తు పాకిస్తాన్ URDU లో ధనవంతులు

జీవితాన్ని మార్చే బోధనలు. దేవుడు మరియు ఆయన కుమారుడైన యేసును బయలుపరచడానికి మనం బైబిల్‌ని ఉపయోగిస్తాము. అత్యంత విశ్వసనీయమైన సాక్షి

వ్యాఖ్యలు బాక్స్ SVG చిహ్నాలువంటి, భాగస్వామ్యం, వ్యాఖ్య మరియు ప్రతిచర్య చిహ్నాల కోసం ఉపయోగిస్తారు
మరిన్ని లోడ్ చేయి